Telle ord, tegn og setninger - Ordteller

Velkommen til Ordteller.com! Lim inn eller start å skrive teksten din i boksen nedenfor for å umiddelbart telle hvor mange ord, tegn og setninger teksten din inneholder. I tillegg får du teksten din analysert for lesbarhet basert på vår modifiserte versjon av lesbarhetsindeksen LIX.

Antall ord:
0
Antall tegn:
0
Antall setninger:
0

Lesbarhetsvurdering:
0/5
Lim inn eller begynn å skrive teksten din for å få den analysert

Ord-, setnings- og tegntellere

Ord:0
Unike ord:0
Setninger:0
Omtrentlig lesetid (~200 ord/min):0 min
Tegn (inkl. mellomrom):0
Tegn (unntatt mellomrom):0
Ord/setning (gjennomsnitt):0
Bokstaver/ord (gjennomsnitt):0

Søkeordanalyse

Lim inn eller skriv inn teksten i boksen ovenfor for å analysere søkeordene i teksten.

Om vår ordteller

Ordteller.com er et verktøy for ordtelling hvis hovedformål er å telle ord i tekster. Men dette verktøyet kan også telle tegn og til og med telle setninger. Alt du trenger å gjøre for å telle antall ord i en tekst er å lime inn teksten i tekstfeltet over, eller ganske enkelt begynne å skrive teksten direkte i feltet. Ordtelleren arbeider og analyserer teksten din kontinuerlig og automatisk ettersom du skriver eller limer inn tekst, og du får tilbakemelding umiddelbart etter hvert tastetrykk - alle måleverdier og analyseverktøy oppdateres automatisk.

Analyse av tekstens lesbarhet

I tillegg til at teksten din automatisk analyseres med hensyn til antall ord, tegn og setninger, utføres også en analyse av teksten din sin lesbarhet. Lesbarhetstesten gir både en vurdering av hvor lesbar teksten din er, samt korte forslag til eventuelle forbedringer for å gjøre teksten din enda mer lettlest. Vårt lesbarhetstest er basert på lesbarhetsindeksen LIX, men er litt modifisert.

Analyse av tekstens nøkkelord

Vår ordteller utfører også automatisk beregninger rundt alle ordene som teksten din består av, og bestemmer dermed også frekvensen av eventuelle nøkkelord som brukes i teksten din. De ti mest hyppig brukte ordene listes automatisk opp, men du kan også velge å se hele listen med alle ordene. Det er også veldig enkelt å ekskludere ord fra beregningen, du trenger bare å klikke på ikonet (Ekskluder ord) til høyre for ordet du ønsker å ekskludere. Nøkkelordfrekvensen beregnes automatisk ved ekskludering/inkludering av ord.

Kontakt meg bak nettsiden

Ønsker du å komme i kontakt med meg bak nettsiden, kan du gå til Om oss-siden som du finner en lenke til nederst på siden. Der vil du finne et kontaktskjema som går direkte til meg. 😊

Denne nettsiden på andre språk

Hvis du kommer fra et av de andre nordiske landene, og ønsker å bruke denne nettsiden på et annet språk, kan du finne andre språkversjoner her: